Parures

Francouzský výraz pro odřezky, např. z masa.