Droby

Jsou poživatelné části těl jatečných zvířat, které se však nepočítají k masu v jateční úpravě. Řadíme sem vnitřnosti i některé další části.