Demi glass, demi-glace, sauce demi-glace

Bohatá hnědá omáčka připravená pomalým odpařováním kapaliny z různých mas. Odpařujeme až na polovinu původního objemu. Používá se jako základ omáček.