Péče o zvířata

Podnik má zpracovaný vlastní plán péče o zvířata a jsou stanoveni zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za celkovou pohodu a kontrolu zvířat v jateckém provozu a stájích.

Ve stájích provádí technici kontrolu péče o zvířata, zvláště pak technický stav stájí, kluzkost podlah, výskyt děr na podlaze a výskyt ostrých hran a předmětů. Dále se kontroluje dostatek vody a napájení a zacházení pracovníka stájí se zvířaty.

Součástí programu je i kontrola vozidel – určený pracovník (technik stájí) kontroluje minimálně 1× měsíčně namátkově vozidla na přepravu zvířat, která v den kontroly skládají. Kontroluje se číslo auta, jména osádky, čísla jejich průkazek (osvědčení), stav vozidla se zaměřením na kluzkost podlah, ostrých hran a nerovností, přiměřené zakrytí vozidla (při chladném počasí) a dostatečné větrání, stav zvířat a jejich kondice po přepravě.

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se zvířaty, jsou proškoleni ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, navazujících směrnic a vyhlášek. Z každého školení jsou evidovány písemné protokoly.