Ocenění a certifikáty

Od roku 1999 je společnost Maso Planá, a.s. držitelem certifikátu systému jakosti ISO 9001.

V roce 2002 v rámci přechodu na novou normu ISO 9001: 2000 jsme vytvořili integrovaný systém. Jako první potravinářská společnost v České republice získala Maso Planá, a.s. Integrovaný certifikát v souladu s požadavky norem ISO 14001: 2004 (ochrana životního prostředí), OHSAS 18001: 1999 (řízení bezpečnosti práce), ISO 9001: 2000 (řízení jakosti) a systém HACCP (systém řízení kritických bodů), a dále americkým sanitačním řádem SSOP. Všechny tyto procesy jasně definuje politika jakosti Maso Planá, a.s., kterou je snaha stát se symbolem pro nadstandard v oboru.

Dne 29. 12. 2003 proběhla registrace společnosti Maso Planá,a.s. Krajskou veterinární správou pro Jihočeský kraj. Naše společnost po rozsáhlých investicích splňuje přísné hygienické podmínky vyhlášky č.201/2003 Sb. a vyhlášky č. 202/5003 Sb. a řadí se mezi nejmodernější zpracovatele masa a živočišných produktů v České republice.

V polovině měsíce března 2004 byla naše společnost opětovně schválena Evropskou unií jako exportní závod v těchto činnostech: vepřová a hovězí porážka, zpracování syrového masa a masná výroba. Pro rok 2005 jsme schváleným subjektem pro dodávky masa a polotovarů z masa do Ruska.

Ve dnech 8. až 11. března 2005 proběhl pravidelný EFSIS audit a naše společnost byla vyhodnocena ve skupině A pro vepřovou a hovězí porážku a pro bourání vepřového a hovězího masa. Tento audit nás opravňuje k dodávkám do sítě McDonalds.

V roce 2007 naše firma opětovně obhájila normu ISO, jsme také držiteli certifikátů EFSIS, FSIS (USDA) a IFS.