Technologie

Naše společnost jako jedna z prvních v ČR zavedla novou technologii pro porážku jateckých vepřů. Omračování zvířat je prováděno oxidem uhličitým (CO2). Jedná se o nejmodernější systém omračování, Technologiekdy se minimalizují vady masa způsobené stresem zvířat a zároveň se minimalizují krevní sraženiny. Díky této nové technologii maso uvolňuje méně masové šťávy než při omračování klasickým způsobem. Ztráty odkapem u zákazníka jsou tak výrazně nižší a je možné dosáhnout vyšší kvality výrobků pro konečného spotřebitele.

Závod pracuje na principu kompletního výrobního programu – historie výrobku se tedy dá vysledovat od vlastní porážky až po jeho finální podobu. Maso Planá se neustále se snaží nabízet nové technologie a oslovovat zákazníky novou chutí již známých pochutin, případně jejich vylepšenou recepturou. Jako první výrobce v ČR zahájil výrobu výsekových mas balených v ochranné atmosféře. Tato technologie prodlužuje dobu použitelnosti baleného výsekového masa.